ENG GE AZ

ARM

Layihə ilə ətraflı tanış olmaq üçün saytımıza kompüterdən daxil olun.

Պատմություններ տեղահանումների մասին.
երեք սերունդների ճակատագիրը, տասնամյակների հակամարտությունից հետո

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. «Այս նախագիծը չի օգտագործում այնպիսի տերմիններ, ինչպիսիք են «դե ֆակտո», «չճանաչված» կամ «մասամբ ճանաչված»՝ Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի և Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ: Սա չի արտահայտում Չայխանայի դիրքորոշումը նրանց կարգավիճակի վերաբերյալ.